headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Hur pantsätter jag aktier i företaget?

Kan jag pantsätta aktier i vårt aktiebolag och hur gör jag i så fall?

Svar: Ja, det kan du och pantsättning av aktier kan ske på flera olika sätt. 

Syftet med pantsättning är att låntagaren ställer en säkerhet för en skuld. Ibland kan det handla om en framtida skuld. Syftet med panten är att om låntagaren inte betalar sin skuld i tid långivaren se till att panten säljs och därmed få betalt. 

För att åstadkomma en giltig pantsättning av aktierna behövs ett avtal mellan pantgivaren och panthavaren. Det är oftast bäst att ni gör ett skriftligt avtal eftersom muntliga avtal kan vara svåra att bevisa. 

Det är viktigt att pantsättaren själv inte har tillgång till panten. I sådana fall har nämligen panten ansetts ogiltig. 

Förutom att upprätta ett avtal om pantsättning ska aktierna överlämnas till panthavaren eller den som tar hand om panten åt panthavaren. Denna överlämning kallas för ”tradition” av jurister och visar för utomstående att ägaren har begränsad rätt att förfoga över egendomen. Det är viktigt att pantsättaren själv inte har tillgång till panten. I sådana fall har nämligen panten ansetts ogiltig. 

Nuförtiden är det ganska ovanligt med fysiska aktiebrev och aktier finnas i stället ofta i register. Sådana register kan uppföras exempelvis i en aktiebok som förvaras hos bolaget eller annars i ett digitalt register. Aktieboken är offentlig och ska innehålla uppgifter bland annat om vem som är ägare till aktierna. Om ni inte själva har aktieboken eller register för aktierna ska ni informera den som har det att du önskar notera i registret att aktierna är pantsatta.

Sammanfattningsvis ska den som vill pantsätta sina aktier först skriva ett avtal om pantsättning och sedan, välja ett alternativ nedan.

  1. lämna över de fysiska aktiebreven till panthavaren, exempelvis en bank.
  2. Informera den som innehar aktieregistret eller aktiebreven om pantsättningen.
  3. Själv registrera i aktieboken eller annat register om pantsättningen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.