headphones newspaper video-player

Kapning av företag

Ett medlemsföretag har blivit utsatt för ett bedrägeri där man nästan lyckades överta ägandet och ledningen av företaget. Bedrägeriet upptäcktes av en slump då en bolagsman gick in i bolagsregistret och såg att det fanns ett ändringsärende under behandling.

Denna typ av bedrägeri är relativt enkelt att genomföra då vem som helst kan skicka in en ändringsanmälan till Bolagsverket utan att nuvarande ägare och styrelse får kännedom om det förrän efter ändringen är genomförd och bedragarna redan har full tillgång till bolaget och dess tillgångar.

Bedrägeriet går i korthet till enligt följande:

  • Bedragarna skickar in en ändringsanmälan till Bolagsverket där man fyller i att sittande styrelse och vd avgår samt att bedragarna (målvakter) skrivs in på dessa poster.
  • På samma blankett fyller man i ny firmatecknare.
  • I detta fall hade man även ändrat firmanamn och säte.
  • Bedragarna hade även bifogat bolagsstämmoprotokoll där man sålt aktierna till nya ägare i bolaget samt fattat beslut om ändring av firmatecknare.

När dessa ändringar är gjorda hos bolagsverket har bedragarna full tillgång till bolaget, dess tillgångar (bank osv.) och kan göra affärer i företagets namn.

För att förhindra detta kan man gå in på Bolagsverkets hemsida och registrera en e-postadress till sitt företag. Detta gör att man automatiskt får ett meddelande när någon anmälan om ändring diarieförs.

Registrera din e-postadress hos bolagsverket.

Utsätts man för kapningsförsök ska man polisanmäla händelsen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.