headphones newspaper video-player

Påverkar tjänstledighet uppsägningstiden?

Om en anställd begär tjänstledighet utan lön under sin uppsägningstid, påverkar det uppsägningstiden?

Nej, den anställdes uppsägningstid påverkas inte, men om ni är överrens om att anställningen ska upphöra så behövs ju inte tjänstledigheten. Ni kan då skriva en överenskommelse om att parterna är överens om att arbetstagaren istället avslutar sin anställning tidigare.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD