headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Påverkar tjänstledighet uppsägningstiden?

Om en anställd begär tjänstledighet utan lön under sin uppsägningstid, påverkar det uppsägningstiden?

Nej, den anställdes uppsägningstid påverkas inte, men om ni är överrens om att anställningen ska upphöra så behövs ju inte tjänstledigheten. Ni kan då skriva en överenskommelse om att parterna är överens om att arbetstagaren istället avslutar sin anställning tidigare.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.