podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Beräkna din utdelning enligt 3:12

Att beräkna utdelning i ditt företag enligt 3:12-reglerna kan vara krångligt. Företagarna har därför tagit fram ett verktyg för att underlätta uträkningen och för att hitta gränsvärden.

Genom verktyget kan du räkna ut om det är mest gynnsamt att ta ut lön eller utdelning från ditt företag. Beroende på dina förutsättningar så får du även en rekomendation om det är mest fördelaktigt att använda huvudregeln eller förenklingsreglen. 

Inkomstår:
Det år du får utdelning från ditt AB.
Procentandel:
Din andel av aktierna i bolaget, t.ex. om du äger hela 100 procent och om du äger en fjärdedel 25 procent.
%
Omkostnadsbeloppet:
Fyll i omkostnadsbeloppet vid ingången av året utdelningen görs d.v.s. vad du betalat för aktierna och eventuella ovillkorade aktieägartillskott.
kr
Din lön:
Din lön från ditt AB eller dess dotterbolag året före utdelningen sker. Alternativt om närstående är aktiv i bolaget och hen har högre lön dennes lön.
kr
Summa löner:
Utbetalda kontanta löner till anställda i ditt AB och dess dotterbolag året före utdelningen sker. Du får bara räkna med belopp för löner i dotterbolag motsvarande ditt bolags andel av dotterbolaget. Du ska inte ta med beloppet i raden ovan som fyllt i som lön till dig eller närstående ovan.
kr
Inkomstår:
Procentandel: %
Omkostnadsbeloppet: kr
Din lön: kr
Summa löner: kr

Mer information om huvudregeln och förenklingsregeln hittar du här.


Detta verktyg är till för att underlätta uräkningen av utdelning. Se till att alltid kontrollräkna själv för att se så att uppgifterna faktiskt stämmer. 

Har du frågor om utdelning kan du kontakta vår Juridiska rådgivning eller någon expert t.ex. redovisningskonsult eller revisor.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.