headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare
Foto: Mikael Jansson / Shutterstock

Är taxiresan i coronatider en skattepliktig förmån?

Fråga: Nu under pandemin vill jag undvika kollektivtrafiken för att inte bli smittad och mitt AB betalar min taxiresa till verkstaden varje dag. Är taxiresan till jobbet en skattepliktig förmån?

Svar: Ja, men under den pågående pandemin har Skatteverket meddelat att de kommer att betrakta taxiresor mellan hemmet och arbetet till vad det skulle kostat dig att åka med kollektivtrafik när arbetsgivaren betalar resan. Arbetsresor ska värderas till marknadsvärdet men eftersom ditt företag betalar taxiresorna för att hindra smittspridning så blir värdering lägre i detta fall. Detta innebär att ditt AB betalar arbetsgivaravgift och du inkomstbeskattas för vad det skulle ha kostat dig åka samma sträcka med kollektivtrafik. Om du som arbetsgivare vill betala dina anställdas arbetsresor med taxi för att undvika smittspridning så gäller samma sak.

Här på Skatteverkets webbplats kan du  läsa i en rättslig vägledning hur Skatteverket resonerar. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.