För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vem riskerar tvingas återbetala stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?

Fråga: Kan jag bli återbetalningsskyldig av stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?

Svar: En arbetsgivare riskerar att bli återbetalningsskyldig för hela stödbeloppet om

  • avstämningen har lämnats in för sent,
  • återbetalningsskyldighet inte har angetts eller 
  • återbetalningsskyldighet har angetts med ett för lågt belopp.

Läs även:  Vad är avstämning av korttidsarbete (korttidspermittering)?

Arbetsgivaren ska dock helt eller delvis befrias från sin återbetalningsskyldighet om det är uppenbart oskäligt att arbetsgivaren ska betala tillbaka allt preliminärt stöd.

Arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka det stödbelopp som har betalats ut för en arbetstagare om

  • den genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen inte motsvarar en och samma arbetstids- och löneminskningsnivå, och om
  • arbetstids- och löneminskningsnivåerna inte har stöd i antingen kollektivavtal eller avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.

En arbetsgivare som har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är återbetalningsskyldig för det som har betalats ut för mycket. Om stöd i annat fall lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är arbetsgivaren återbetalningsskyldig endast om denne har insett eller skäligen borde ha insett felet.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Semester & Ledighet:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.