podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Testa: Hur hållbart är ditt företag?

Få en bra ögonblicksbild av hur statusen är för ditt företag just nu med vårt digitala testverktyg. Det tar inte mer än 10 minuter!

Gör vårt test för hållbarhet i företag, i enkätverktyget Asset Quick Scan, och få en ögonblicksbild över hur hållbar din verksamhet är idag. Börja genom att klicka på bilden ovan eller här!

Så fungerar det

Johan Genneby, vd Beyond Intent, berättar om verktyget där du kan testa företagets hållbarhet.

När du genomfört testet får du en praktisk sammanställning som berättar hur företaget står sig inom olika hållbarhetsområden. Svaren är anonymiserade − det är bara du som vet vilka svar du lämnat. 

Rapporten kan du sedan utgå i från för att utveckla ditt hållbarhetsarbete, kanske med vår steg-för-steg-guide? En bra idé är att göra testet igen efter en tid för att få en avstämning och se inom vilka områden ni utvecklats.

Förenklar internationella standarder

Testet innehåller ett antal frågor om företagets verksamhet inom fyra tematiska områden - miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik. Testet är framtaget för att passa så många som möjligt och är därmed brett formulerat.

Det bygger till stor del på internationella standarder och riktlinjer för hållbarhet, som ISO 26 000 och GRI. Vi har förstås anpassat frågeställningarna efter svenska förhållanden, och Företagarnas medlemmar.

Har du frågor om testet Asset Quick Scan? 

Kontakta: Johan Genneby, vd Beyond Intent eller Jennie Albinsson,  näringspolitisk expert med inriktning miljö och klimat.

Vad är ISO 26000?

ISO 26000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande. Enkelt uttryckt kan man säga att ISO 26000 beskriver vad ditt företag eller organisation kan göra för att bidra till en hållbar framtid. Standarden innehåller endast frivilliga riktlinjer och leder därför inte till någon certifiering.

Riktlinjer för socialt ansvar:
  • Koncept, termer och definitioner
  • Bakgrund, trender och utmärkande drag
  • Principer och rutiner
  • Kärnområden och frågeställningar
  • Integrering, genomförande och främjande av socialt, ansvarsfullt beteende i hela din organisation, i form av policy och rutiner, inom ditt branschområde
  • Identifiering av och samverkan med intressenter
  • Spridning av information om åtaganden, prestationer och annat i samband med socialt ansvar.
Källa: SIS.se

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.