För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vilka arbetstagare omfattas av LAS?

Fråga: Vilka arbetstagare omfattas av LAS? Måste mitt aktiebolag ha skriftliga anställningsavtal med mina barn när de sommarjobbar? Kan jag säga upp mina barn från anställning i mitt egna aktiebolag?

Svar från juristen: Bara vissa delar av LAS gäller för vissa grupper av arbetstagare. De grupper av anställda som bara delvis omfattas av LAS är: 

 • Arbetstagare som anses ha en företagsledande eller därmed jämförlig ställning 
 • Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj 
 • Arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning 

Detta innebär att bestämmelserna nedan  gäller även för dessa tre grupper av arbetstagare, som tidigare var undantagna från LAS. 

 • Ett avtals ogiltighet i den mån det upphäver eller inskränker en arbetstagares rättigheter enligt LAS. Avvikelser från LAS får ske genom kollektivavtal (2 §). 
 • Hur sammanlagd anställningstid ska beräknas (3 §). 
 • Hur och vilken information arbetsgivaren ska lämna vid anställningens ingående (6 c §). 
 • Hur och vilken information arbetsgivaren ska lämna till arbetstagare som är utstationera utomlands (6 d §). 
 • Hur och vilken information arbetsgivaren ska lämna vid ändring av anställningsvillkor (6 e §). 
 • Hur och vilken information arbetsgivaren ska lämna om en arbetstagare begärt en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad (6 h §). 
 • Förbud för arbetsgivaren att på vissa grunder förbjuda en arbetstagare att ha en anställning hos en annan arbetsgivare (6 i §).  
 • Arbetstagarens rätt att behålla lön och andra anställningsförmåner under permittering (21 §).  
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens ersättningsskyldighet för förlust och kränkning som uppkommer till följd av brott mot LAS (38 §). 
 • Tidsfrister för när skadeståndskrav eller annat fordringsanspråk ska framställas gentemot motparten (41 §).  
 • Tidsfrister för när underrättelse ska ske eller talan ska väckas för att den klagande parten inte ska förlora sin talerätt (42 §).  
 • Regler för handläggning av arbetsrättsliga tvister (43 §).  

Nytt i LAS från 1 oktober 2022

Läs noga 

I vissa av bestämmelserna ovan hänvisas till andra paragrafer i LAS men som inte är tillämpliga på de tre grupperna av arbetstagare som kommer att omfattas av delar av LAS. Var därför noggrann när du läser bestämmelserna. Om du är medlem i Företagarna kan du kontakta Företagarnas juridiska rådgivning  när du har frågor. 

Det fanns fram till den 29 juni 2022 inga lagkrav på att ditt aktiebolag måste ge skriftligt besked om anställningsvillkoren eftersom LAS inte ska tillämpas på dina barns anställningar i detta fall. Men om du anställer dina barn i ditt aktiebolag den 29 juni 2022 eller senare ska ditt aktiebolag lämna skriftlig information.

Läs mer: Vad innebär arbetsvillkorsdirektivet? 

LAS regler om saklig grund för uppsägning gäller inte för dina barn. Du kan därför säga upp dina barn utan att ha saklig grund för uppsägning. Men tänk på att om de är medlemmar i facket eller du har kollektivavtal är ditt AB som arbetsgivare skyldig att informera och förhandla med facket. De har också rätt till en skälig uppsägningstid. 

Läs och lyssna

 

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.