podcast news play företagaren I media förmån
Det slopade karensavdraget, som beslutas 2 april 2020, gäller för egenföretagare med aktiebolag, där man alltså är anställd i eget bolag. Foto: Shutterstock

Slopat karensavdrag för egenföretagare?

Fråga: Omfattas jag som är företagare utan anställda av att regeringen tillfälligt slopar karensavdraget 2020?

Svar från juristen: Från 11 mars till 11 maj 2020 betalade staten via Försäkringskassan ut sjukpenning från första sjukdagen. Detta var en följd av coronavirusets framfart. Sedan dess har de tillfälliga reglerna förlängts, slopats för att åter, i december 2021, införas på nytt. Se mer nedan. 

Det slopade karensavdraget gäller för egenföretagare med aktiebolag, där man alltså är anställd i eget bolag. Har du enskild firma får du som företagare sjukpenning dag 1-14, alltså från första sjukdag om du blir sjuk. Ersättningen söker man hos Försäkringskassan. 

Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt för anställda.

Förlängning av vintern 2021/2022 

Regeringen har presenterat ett förslag att återinföra reglerna den 8 december 2021. Förslagen läggs fram i en extra ändringsbudget i början av 2022 och stöden kommer gå att söka retroaktivt därefter.  

Förlängning av åtgärder hösten 2020

Regeringen har senare beslutat att bland annat följande åtgärder förlängs till och med den 31 december 2020.

  • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag
  • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.