headphones newspaper video-player

Arbetslöshetsersättning

Vad gäller för arbetslöshetsersättning?

Som företagare har du under vissa förutsättningar rätt till arbetslöshetsersättning om du blir arbetslös. Ersättningen administreras och betalas ut av erkända arbetslöshetskassor.

Reglerna för företagare skiljer sig i vissa delar från vad som gäller vid anställning. Eftersom regelverket är komplicerat bör du kontakta en arbetslöshetskassa för att få den information som krävs.

SMÅA, Småföretagarnas Arbetslöshetskassa, och SHA, Svensk Handels och Arbetsgivarnas Arbetslöshetskassa är särskilt inriktade på företagare.

Ett medlemskap i Företagarna inkluderar inte medlemskap i en a-kassa.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD