För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad är AI-förordningen (EU:s AI Act)?

Fråga: Som många andra börjar jag titta på hur mitt företag kan använda artificiell intelligens och då har jag stött på AI-förordningen (EU:s AI Act). Vad är den och hur ska jag som företagare tänka kring den?

Svar från juristen:  AI-förordningen  eller även kallad EU:s AI Act (som ännu bara är ett förslag) är EU:s regler som ska gälla inom hela EU för när system för artificiell intelligens (AI-system) släpps ut på marknaden, tas i bruk och används. Den innehåller också vissa förbud mot att tillämpa artificiell intelligens (AI) och särskilda krav på AI-system med hög risk och skyldigheter för operatörer, till exempel leverantörer och användare, av sådana system. Dessutom regler om transparensregler för vissa AI-system. Den innehåller också regler om marknadskontroll, marknadsövervakning och styrning (bland annat sanktionsavgifter) men även vissa åtgärder som ska stödja innovation.

AI-system enligt AI-förordningen

Definitionen av system med artificiell intelligens (AI-system) är i AI-förordningen:

ett system som utformats för att arbeta med inslag av autonomi och som, på grundval av data och indata som tillhandahållits av maskin och/eller människa, drar slutsatser om hur en viss uppsättning mål ska uppnås med användning av metoder för maskininlärning och/eller logik- och kunskapsbaserade metoder och producerar systemgenererade utdata såsom innehåll, (system för generativ AI) förutsägelser, rekommendationer eller beslut som påverkar de miljöer som AI-systemet samverkar med.

Syftet med AI-förordningen (EU:s AI Act) är att ha samma regler för utveckling, försäljning och användning av AI inom EU. Detta ska ske med hänsyn till bland annat högt skydd för hälsa, säkerhet och grundläggande mänskliga rättigheter samtidigt som det underlättar den fria rörligheten. Även leverantörer och användare utanför EU kan behöva följa reglerna till exempel om de utdata som produceras av systemet används i EU.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.