headphones newspaper video-player

Hur långa uppsägningstider får man ha?

Jag tecknade ett avtal med ett företag om hemsida den 20 mars 2012 och sa upp avtalet i april 2014. Tjänsten faktureras årsvis i förskott. Nu har jag fått en faktura för 2015 som jag bestritt då jag sagt upp avtalet i god tid. Motparten å sin sida hävdar att jag skulle ha sagt upp avtalet senast den 20:e mars och att jag därför fortfarande är bunden till avtalet. Får man som seriöst företag verkligen ha så långa uppsägningstider när det gäller hantering av hemsidor?

Ja, det går att ha en lång avtalad uppsägningstid mellan näringsidkare. Du bör därför kontrollera i avtalet om ni har avtalat ett års uppsägningstid. Be gärna att få en bekräftelse från motparten på att de tagit emot din uppsägning och med det datum då avtalet upphör att gälla. När det gäller avtal med konsumenter kan det finnas risk för att en alltför lång avtalad uppsägningstid skulle kunna förklaras som oskäligt avtalsvillkor och därmed jämkas enligt 36 § avtalslagen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD