headphones newspaper video-player
Egenföretagare ersättning för vab

Kan egenföretagare få ersättning för VAB?

Jag nyligen startat en enskild firma. Kan egenföretagare få ersättning för VAB?

Ja, även du som har enskild firma kan få tillfällig föräldrapenning. För att få ersättning måste du anmäla vård av barn samma dag du stannar hemma med barnet.

Ersättningen beräknas utifrån din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som bestäms utifrån din förväntade inkomst av näringsverksamhet.

Under de första 24 månaderna som enskild näringsidkare får du minst lika hög SGI som en anställd med samma arbetsuppgifter.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD