headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Egenföretagare ersättning för vab

Kan egenföretagare få ersättning för VAB?

Jag nyligen startat en enskild firma. Kan egenföretagare få ersättning för VAB?

Ja, även du som har enskild firma kan få tillfällig föräldrapenning. För att få ersättning måste du anmäla vård av barn samma dag du stannar hemma med barnet.

Ersättningen beräknas utifrån din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som bestäms utifrån din förväntade inkomst av näringsverksamhet.

Under de första 36 månaderna som enskild näringsidkare får du minst lika hög SGI som en anställd med samma arbetsuppgifter.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap