För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vilka arbetstider gäller för minderåriga?

Fråga: Om jag anställer minderåriga, till exempel på sommarlov, vilka arbetstider är det som gäller då?

Svar från juristen: Regler kring detta finns att hitta i föreskriften Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3). Utgångspunkten är att det som anges här gäller, och det som inte står innebär att det är reglerna i arbetstidslagen (ATL) som då gäller eller enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren eventuellt är bunden till.

Läs gärna även artikeln Får minderåriga jobba på företaget? som tar upp vilka regler som gäller barn och ungdomar i olika åldrar.

Sammanlagd arbetstid gäller

Viktigt för en arbetsgivare att komma ihåg är att den totala mängd arbetstimmar som en minderårig får arbeta – det vill säga åtta timmar – gäller sammanlagt för den minderåriges alla arbetsgivare. Således måste en arbetsgivare innan anställande kontrollera när och var och i vilken omfattning den minderårige arbetar för någon annan.

Minderåriga aldrig får arbeta mellan klockan 00 och 05.

Arbetstider för yngre och äldre barn

Får ej arbeta mellan klockan 20 och klockan 06. De skall ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet för från jobbet för nattvila (så kallad dygnsvila).

De får arbeta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag. Max 12 timmar per vecka.

För de yngre barnen som arbetar för familjen är det familjen som avgör arbetstiden.

En viloperiod om minst 2 dagar under varje sjudagarsperiod måste ges dessa barn (så kallad veckovila). Denna får ej understiga 36 timmar och ska ske på schemafri tid.

De ska ha minst 4 veckors sammanhängande ledighet varje kalenderår.

Arbetstider för ungdomar

Arbetstiden får inte hindra skolgången eller möjligheten att ta till sig undervisningen.

De får arbeta högst 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka. Det finns möjlighet att få till det så att ungdomarna tillåts arbeta upp till 8 timmar i genomsnitt på en sjudagarsperiod. Detta innebär att de kan arbeta till exempel 6 timmar en dag och 10 timmar en annan dag.

Ungdomar ska ha minst 12 timmars dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Tid mellan 22–06 eller 23–07 ska vara fri från arbete.

Dygnsvilan får förkortas till 11 timmar om:

  • Den ordinarie ett ordinarie arbetspass på arbetsplatsen slutar mellan 22 och 24 eller börjar mellan 05 och 07.
  • Om den minderårige har fler arbetspass under en dag som inte överstiger 4 timmar per pass.

Detta gäller under förutsättning att en kompenserande viloperiod följder direkt efter arbetets slut.

De ska ha minst två dagars veckovila. Denna ska så långt som möjligt vara förlagd till veckoslutet och får inte understiga 36 timmar.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.