För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan jag lämna besked om semester senare pga. coronakrisen?

Fråga: Vem bestämmer när en anställd ska ha semester och när ska besked om semesterns förläggning lämnas?

Svar:  Om arbetsgivaren inte kan komma överens med arbetstagaren eller dennes representant om när den anställde ska ha semester har arbetsgivaren rätt att bestämma om semesterns förläggning inom ramen för semesterlagen, om inte något annat har avtalats. Arbetsgivaren ska då underrätta den anställde om förläggningen senast två månader innan semestern börjar, eller en månad i förväg om det finns särskilda skäl.  

Sådana skäl anses bara finnas i undantagsfall, exempelvis när arbetsgivaren inte har möjlighet att lämna underrättelse två månader i förväg på grund av att en person blivit nyanställd i nära anslutning till semesterstängningen, eller när arbetsgivaren på grund av oförutsägbara händelser inte har någoannat val än att tillämpa kortare underrättelsetid.  

Omständigheter som beror på corona-pandemin skulle eventuellt kunna tillhöra dessa fall då arbetsgivaren på grund av oförutsägbara omständigheter får rätt att meddela om semesterförläggning bara en månad i förväg.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Semester & Ledighet:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.