podcast news play företagaren I media förmån

Kan jag lämna besked om semester senare pga. coronakrisen?

Fråga: Vem bestämmer när en anställd ska ha semester och när ska besked om semesterns förläggning lämnas?

Svar:  Om arbetsgivaren inte kan komma överens med arbetstagaren eller dennes representant om när den anställde ska ha semester har arbetsgivaren rätt att bestämma om semesterns förläggning inom ramen för semesterlagen, om inte något annat har avtalats. Arbetsgivaren ska då underrätta den anställde om förläggningen senast två månader innan semestern börjar, eller en månad i förväg om det finns särskilda skäl.  

Sådana skäl anses bara finnas i undantagsfall, exempelvis när arbetsgivaren inte har möjlighet att lämna underrättelse två månader i förväg på grund av att en person blivit nyanställd i nära anslutning till semesterstängningen, eller när arbetsgivaren på grund av oförutsägbara händelser inte har någoannat val än att tillämpa kortare underrättelsetid.  

Omständigheter som beror på corona-pandemin skulle eventuellt kunna tillhöra dessa fall då arbetsgivaren på grund av oförutsägbara omständigheter får rätt att meddela om semesterförläggning bara en månad i förväg.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.