headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad behövs finnas på ett kvitto för avdrag?

Jag ska på tjänsteresa till Thailand. Där ska jag köpa in material till företaget och träffa en kund. Kvittona kommer troligen inte vara på engelska. Vad ska finnas med på kvittot för att det ska vara giltigt för avdrag?

Du kan skriva en egen verifikation på utgiften för företaget, en s.k. bokföringsorder, och i verifikationen även hänvisa till kvitto eller annat underlag från Thailand som du lägger som bilaga. Bokföringsordern ska innehålla uppgifter enligt 5 kap 7 § bokföringslagen dvs. datum för den har upprättats, när affärshändelsen inträffade, vad den avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. Dessutom ska finnas hänvisning till annan dokumentation t.ex. avtal och verifikationsnummer. Beloppet ska räknas om till svenska kronor enligt kursen för dagen för affärstransaktionen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap