För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur gör jag en kylskåpspolicy för mitt företag?

Fråga: Vi har börjat bråka om innehållet i kylskåpet i lunchrummet. Det luktar illa, är svårt att få plats med allt med mera. Vad har jag som arbetsgivare för skyldigheter? Vad kan jag kräva av mina anställda? Vad ska vi ha med i en kylskåpspolicy?

Svar från juristen: Arbetsgivaren har ansvar för att se till att det finns en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda. När det gäller arbetsplatsens utformning har Arbetsmiljöverket en föreskrift som anger bland annat att det nära platsen där man äter medhavd mat ska det finnas:  

  1. kylskåp, 
  2. möjlighet att värma maten, och 
  3. möjlighet att diska.

Du ska med andra ord se till att de anställda har tillgång till ett säkert kylskåp, det vill säga det ska vara rätt installerat, hålla rätt temperatur med mera.  Dessutom kan det finnas behov av att informera personalen om hur det används på rätt sätt och varna för de risker som finns med till exempel för hög temperatur i kylskåpet.

Arbetsplatsens kylskåp

Arbetstagarna har också ansvar för att bidra till en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att använda kylskåpet på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att anställda ska förvara sin mat på ett säkert sätt i gemensamma kylskåpet så att den inte förstör annan mat och rapportera problem så att de kan åtgärdas. 

Vad är gemensamt i jobbets kylskåp?

Tydliga regler på arbetsplatsen för vad som är tillåtet kan underlätta. Här är några punkter som kan vara bra att ta fasta på.

  • Regler för vad som får förvaras i kylskåpet och hur det ska märkas 
  • Rutin för städning av kylskåpet till exempel den som spiller torkar och städning av kylskåpet varje fredag. 
  • Rutin för tömning av kylskåpet till exempel att allt som inte är märkt på visst sätt slängs på fredagar efter lunch. 
  • Vad som är gemensamt, som till exempel ketchup eller dressing, och får användas av alla utan att fråga.

För dialog om kylskåpspolicy

Som chef bör du ha en dialog med de anställda om innehållet i kylskåpspolicyn och förankra innehållet så att de rutiner som sätts upp följs. Vad som kan vara en bra lösning på en arbetsplats är av någon anledning inte lämplig på en annan. Det kan också vara bra att följa upp hur detta diskuterats (eller bråkats om) och vad som kan förbättras i den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Övrigt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.