headphones newspaper video-player

Fråga om graviditet vid jobbintervju?

Får jag på en anställningsintervju fråga den arbetssökande om hon är gravid?

Du kan ställa frågan men det rekommenderas inte. Man brukar säga att frågan är fri men vissa frågor bör du helt enkelt inte ställa eftersom svaret kan göra att du hamnar i problem.

Om det visar sig att den arbetssökande är gravid och sedan inte får jobbet skulle hon kunna hävda att hon inte fick jobbet på grund av hon var gravid och därmed är utsatt för diskriminering.

Även om det är så att en annan sökande var bättre lämpad för tjänsten innebär frågan i sig att det kan ifrågasättas om den som inte fick jobbet blev diskriminerad och då måste du som arbetsgivare visa att det var den som var bäst lämpad som fick anställningen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.