headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Betala ut sjuklön under tjänstledighet

Måste jag betala ut sjuklön under tjänstledighet?

Jag har en anställd på halvtid med timlön som varit sjukskriven sedan augusti. Den anställde har dock inte arbetat hos mig sedan 1 maj 2017 utan varit tjänstledig och blev sjukskriven under tjänstledigheten.Jag undrar hur det fungerar med sjuklön, är jag skyldig att betala ut det och isåfall hur mycket?

Nej, om den anställde skulle varit tjänstledig under sjukperioden finns ingen skyldighet att betala ut sjuklön. Sjuklönen baseras på den lön som den anställde förlorar på att vara sjukfrånvarande. Då den anställde är tjänstledig utan lön blir det ingen sjuklön.

Sjuklönen arbetsgivaren ska betala är 80 procent av vad arbetstagaren annars skulle haft i lön efter karensavdrag. Karensavdraget är på 20 procent av den sjuklön den anställde beräknas få en kalendervecka. Du kan läsa mer om hur du räknar fram karensavdraget i vår faq-artikel Hur räknar jag ut karensavdrag för mina anställda och mig?

När arbetstagaren fortfarande är sjuk den femtonde dagen ska arbetsgivaren anmäla detta till Försäkringskassan. Från femtonde dagen i sjukperioden betalar Försäkringskassan ut sjukpenning.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap