headphones newspaper video-player

Vad är nätfiske?

Termen "nätfiske" syftar på e-post där avsändaren utger sig för att komma från ett seriöst företag, men där det enda syftet är att stjäla mottagarens personliga och/eller hemliga information.

Typiska scenariot;

  • Något ”allvarligt” har hänt, spelar på era rädslor
  • Uppmanas ofta att klicka på en länk via e-post
  • Hänvisas till identisk hemsida såsom bank eller liknande
  • Uppmanas skriva in personlig kod/ uppgifter mm.

 

Hur skyddar man sig mot nätfiske?

  • Sunt förnuft
  • Adekvat internetsäkerhetsprogramvara, såsom uppdaterade brandväggar, skräppostskydd och skydd mot skadlig programvara
  • Lita aldrig på varningsmeddelanden via e-post, banker eller försäkringsbolag kommunicerar inte på det sättet
  • Öppna aldrig bilagor, klicka inte på länkar från avsändare du inte känner igen
  • Var uppmärksam
  • Använd lösenordshanterare 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD