podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Advisory Board för miljö- och klimatfrågor

Är du engagerad i miljö- och klimatfrågor och vill vara med och påverka? Anmäl ditt intresse till Företagarnas Advisory Board.

Intresseanmälan till Advisory Board för miljö- och klimatfrågor

Småföretag har en central roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling och för att säkra svensk tillväxt långsiktigt. Nästan 9 av 10 småföretag anser att det är viktigt för företag att ta samhällsansvar och bedriva ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Samtidigt måste politiken utformas på ett genomtänkt och balanserat sätt.

För att ta till vara på den kompetens och det engagemang som finns bland Företagarnas medlemmar startar vi nu ett Advisory Board med fokus på miljö- och klimatfrågor.

Syftet är att Företagarnas medlemmar ska ha en plattform för att diskutera aktuella och relevanta ämnen inom detta politikområde.

Vill du vara med och påverka? Anmäl då ditt intresse till oss och beskriv ditt engagemang.

Detta Advisory Board kommer att ha en rådgivande funktion, men inte fatta beslut för Företagarna. Medlemmar i rådet har möjlighet att yttra sig och komma med inspel i såväl aktuella som mer strategiska frågor för att stärka och utveckla arbetet inom hållbarhetsområdet. Det finns även möjlighet att synas i Företagarnas olika kanaler. Deltagande är inte arvoderat. 

Anmäl intresse här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.