För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Advisory Board för miljö- och klimatfrågor

För att ta vara på den kompetens och det engagemang som finns bland våra medlemmar har Företagarna startat ett Advisory board med fokus på hållbarhet.

Hållbarhetsfrågorna är prioriterade bland Sveriges småföretagare och flera vill vara med och bidra till att minska utsläppen. Nio av tio företagare anser att det är viktigt eller mycket viktigt för företag att ta ett samhällsansvar och att bedriva hållbarhetsarbete. Nästan lika många, hela 86 procent av Sveriges företagare, anser dessutom att det är viktigt eller mycket viktigt för det egna företaget.

För att ta vara på den kompetens och det engagemang som finns bland Företagarnas medlemmar har Företagarna startat ett Advisory board med fokus på hållbarhet.

Advisory boards övergripande målsättningen är att bistå företagen i sitt hållbarhetsarbete dels i syfte för att företagen ska kunna stå sig konkurrensmässigt när det ställs allt högre lagkrav för att minska sin klimatpåverkan. Dels för att hjälpa företagen att bidra till en minskad klimatpåverkan, som flera företag anser är ett samhällsansvar och en prioriterad del i sin verksamhet.

Advisory board kommer att systematisk fokusera på att råd och inspel till Företagarna bygger på följande prioriteringsområde:

  • Stärka små-och medelstora företag i hållbarhetsarbetet. Det ska finnas lättillgänglig information till små- och medelstora företag om hur de kan arbeta med hållbarhetsfrågor och information om vilka lagkrav som kommer att ställas framöver. Inspirera företag att arbeta med hållbarhet på ett lönsamt sätt. Genom att visa på positiva exempel och affärsmodeller som stärker företagarnas tillväxt samtidigt bidrar till miljö och klimatfrämjande insatser.
  • Stärka Företagarnas varumärke med fokus på hållbarhet. Arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågorna med målsättningen att stärka Företagarnas varumärke i ett viktigt område. Företagarna ska vara ”top of mind” när det gäller hållbarhetsfrågor.
  • Stärka riksorganisationens stöd till föreningar med hållbarhetsarbetet. Arbeta för att bistå föreningar att verka lokalt i hållbarhetsfrågor genom att bland annat bistå med att ta fram mallaktiviteter och bistå med underlag för att lokalföreningar ska kunna kommunicera och diskutera hållbarhetsfrågorna på ett enkelt sätt.
  • Politisk påverkan och policyutveckling. Arbeta för att påverka beslutsfattare och aktivt lyfta Företagarnas ståndpunkter inom hållbarhetsområdet inom den nationella och europeiska politiken. Detta kan ske genom att skriva debattartiklar, delta i panelsamtal och via personliga möten med beslutsfattare.

 

Medlemmar i rådet är följande

Jennie Albinsson
Mathias Eriksson
Göran Gustafsson
Jakob E Saturnus
Anna Möller
Per Lejoneke

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.