För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur anställer jag flyktingar från Ukraina?

Fråga: Vad gäller om jag vill anställa en ukrainare i mitt företag? Hur påverkar massflyktsdirektivet mig som blivande arbetsgivare till ukrainare?

Svar från juristen: Arbetsgivare som vill anställa en ukrainare behöver kontrollera dennes rätt att vistas och arbeta i Sverige och hur länge arbetstillståndet är giltigt. Därefter ska en anmälan göras till Skatteverket om anställningen senast den 12:e månaden efter att anställningen påbörjats. Eftersom det är straffbart för arbetsgivare att anställa tredjelandsmedborgare (läs: personer från utanför EU/EES) som saknar arbetstillstånd ska du som arbetsgivare även ta en kopia på arbetstillståndet.

Ukraina är utanför EU/EES och ukrainare behöver därför ha uppehållstillstånd och arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. EU:s medlemsstater har fattat beslut om att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet, ett regelverk som kan användas vid flyktingvågor. Direktivet gäller de som är:

  • ukrainska medborgare som var bosatta i Ukraina före den 24 februari 2022, eller
  • hade skyddsstatus i Ukraina före den 24 februari 2022, eller
  • är familjemedlemmar till de två ovanstående.

Rätt att arbeta i Sverige

Ansökan om uppehållstillstånd enligt massflyktingsdirektivet måste göras hos Migrationsverket innan de 90 viseringsfria dagarna har gått ut. Den sökande behöver uppvisa antingen ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar. Om ansökan beviljas av Migrationsverket fattas beslut om både uppehållstillstånd och arbetstillstånd fram till och med den 4 mars 2023. I samband med uppehållstillståndet utfärdas ett uppehållstillståndskort (UT-kort) där det bland annat framgår att personen har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd och har rätt att arbeta i Sverige.

Om den du anställer ännu inte fått sitt samordningsnummer anger du födelsedatum och kompletterar senare med samordningsnummer. Du hittar Skatteverkets information om att anställa tredjelandsmedborgare som till exempel ukrainare på sidan Anställning av tredjelandsmedborgare.

Verktyg: Räkna ut kostnaden för en anställd

Lika regler och villkor 

Du betalar som arbetsgivare arbetsgivaravgift och drar preliminärskatt som vanligt förutom om det finns ett så kallat SINK-beslut då du i stället gör avdrag för statlig inkomstskatt för utomlands bosatta. 

Vid anställning av en ukrainsk medborgare, eller andra som omfattas av massflyktsdirektivet, ska arbetsplatsens regler och villkor tillämpas lika på samtliga anställda. Detta gäller lön men även andra förmåner. Detsamma gäller arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal. 

Läs mer 

Glöm inte diskrimineringslagen när du enbart vill anställa ukrainare
Helene vill anställa fler ukrainska flyktingar - Tidningen Företagaren
Hur tar jag upp kriget i Ukraina i företagets årsredovisning?

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.