För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hyra ut lokal till popup-butik

Jag har blivit kontaktad av ett företag som vill hyra min lokal under en period för en s.k. pop-up butik. De är intresserade av att hyra antingen en del av vår lokal eller hyra hela lokalen under en period. Vad behöver jag tänka på?

Om du ska hyra ut hela lokalen till en popup-butik behöver du ett godkännande från din egen hyresvärd. Det gäller oavsett hur lång tid du avser att hyra ut lokalen. Om du ska hyra ut en del av din lokal behöver du inte få samtycke från din hyresvärd, så länge som det handlar om samma typ av verksamhet som du bedriver och det inte innebär något men för hyresvärden.

Indirekt besittningsskydd

Oavsett om du hyr ut hela eller del av lokalen som du hyr är det lämpligt att ha ett skriftligt avtal som tar upp alla villkor som hyrans storlek, hyresperiod m.m.. Om ni ska dela på lokalen kan det vara viktigt att noga ta upp frågor om öppettider, kostnadsfördelning av t.ex. el och användning av gemensamma utrymmen. En lokalhyresgäst har ett indirekt besittningsskydd som kortfattat innebär att hyresgästen kan ha rätt till skadestånd om hyresvärden säger upp utan besittningsbrytande grund. Indirekt besittningsskydd får hyresgästen efter att ha hyrt lokalen i nio månader. Om du och din hyresgäst avtalar om ett tidsbegränsat hyresavtal, kortare än nio månader, kommer hyresgästen inte att få indirekt besittningsskydd.

Om företaget vill hyra lokalen eller del av lokalen en längre tid kan ni avtala om att hyresgästen avstår från besittningsskyddet genom en särskilt upprättad handling. Avståendet får inte vara intaget i hyresavtalet som ett vanligt villkor utan ni måste upprätta det i en separat handling. Avståendet kan behöva godkännas av hyresnämnden.

Du kan när du hyr ut i andra hand bara bli frivilligt skattskyldig för moms på uthyrningen om det är fråga om stadigvarande användning i verksamhet som medför skattskyldighet. Om du hyr ut för kortare tid än ett år kan du göra en bedömning enligt Skatteverkets ställningstagande om Begreppet stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.