headphones newspaper video-player

Vad händer om en anställd blir av med körkortet?

Om en anställd blir av med körkortet, vad finns det då för ansvar att anpassa personens arbetsuppgifter? Kan jag kräva att den anställde tar semester och/eller tjänstledigt?

Om en anställd blir av med körkortet på en tjänst som kräver körkort måste ni först försöka omplacera denne till andra arbetsuppgifter. Skulle det vara omöjligt och någon annan lösning inte finns kan ni hävda att den anställde inte står till arbetsgivarens förfogande och därmed inte har rätt till lön så länge personen inte har sitt körkort.

Har ni lediga tjänster på samma eller annan ort måste ni erbjuda den anställde dessa tjänster om personen har tillräckliga kvalifikationer för dem. Det är sedan upp till den anställde att tacka ja eller nej till dem. Först om den anställde tackar nej kan ni hävda att personen inte står till förfogande och ni kan då göra löneavdrag.

Om den anställde blir av med körkortet under en längre tid och omplaceringsmöjligheter inte finns kan saklig grund för uppsägning föreligga. Om detta skulle vara aktuellt, kontakta oss på den juridiska rådgivningen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD