headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Korttidspermittering för företagare med enskild firma?

Jag driver ett företag som enskild firma. Kan jag korttidspermittera mig själv? (Korttidsarbete)

Svar:

Nej, om du är enskild näringsidkare kan du inte korttidspermittera dig själv. 

Andra regler gäller för egenföretagare med aktiebolag.

Läs mer här: Vad är korttidspermittering (korttidsarbete)?

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.