headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Kollektivavtal

Kollektivavtal anpassas till stora företag

6 av 10 små- och medelstora företag saknar kollektivavtal, ofta för att de inte tycker att formen passar dem.

Att företag väljer att inte ha kollektivavtal beror inte på att man vill ge sämre villkor till sina anställda. Det handlar istället om att kollektivavtalen ofta saknar tillräcklig flexibilitet.

Avtalen är framförhandlade med de stora företagens situation som utgångspunkt. Det gör att de många gånger blir alltför otympliga att hantera för de små företagen.

Läs mer om Arbetsmarknad

Från stödhjul till jobbmotor

För några veckor sedan höjde Företagarna tonläget kring krisstöden mot bakgrund av den ökade smittspridningen i samhället. Vi såg att avvikelsen mellan tidsgränserna för krisstö...

Skärpta råd drabbar ungdomar hårt

Smittspridningen av coronaviruser har ökat vilket ledde till att Folkhälsomyndigheten i förra veckan skärpe de allmänna råden för Dalarna. Något som Företagarna i Faluns ordföra...

Ställ in familjeveckan

För företagare som redan i dag har svårt att använda föräldraförsäkringen är familjeveckan ytterligare dagar de inte kan nyttja, skriver Erik Ageberg.

Oansvarigt strejkvarsel

Att Handels och HRF lägger varsel om strejk mitt i den värsta kris som vi upplevt är ansvarslöst och oseriöst, säger Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander.

Från stödhjul till jobbmotor

För några veckor sedan höjde Företagarna tonläget kring krisstöden mot bakgrund av den ökade smittspridningen i samhället. Vi såg att avvikelsen mellan tidsgränserna för krisstö...

Skärpta råd drabbar ungdomar hårt

Smittspridningen av coronaviruser har ökat vilket ledde till att Folkhälsomyndigheten i förra veckan skärpe de allmänna råden för Dalarna. Något som Företagarna i Faluns ordföra...

Ställ in familjeveckan

För företagare som redan i dag har svårt att använda föräldraförsäkringen är familjeveckan ytterligare dagar de inte kan nyttja, skriver Erik Ageberg.

Oansvarigt strejkvarsel

Att Handels och HRF lägger varsel om strejk mitt i den värsta kris som vi upplevt är ansvarslöst och oseriöst, säger Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander.

Taggar
Riks