headphones newspaper video-player

Kollektivavtal

Kollektivavtal - vad är det?

I Sverige idag finns det cirka 680 olika kollektivavtal, som alla har olika tillämpningsområden och med olika utformade villkor, löner och ersättningar. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan två parter på arbetsmarknaden som reglerar allmänna anställningsvillkor och lön, ersättningar, övertid, ledigheter, arbetstider, tjänstepension, försäkringar med mera, och som ska gälla mellan dem som tecknar det avtalet. Det är per definition ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation och en facklig organisation, till exempel  mellan Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet (Livs).

Senaste artiklarna om Kollektivavtal

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD