För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kollektivavtal

Många företag väljer bort kollektivavtal

Sex av tio företag med 1-49 anställda väljer att inte teckna kollektivavtal. Det står varje företag fritt att välja att ha eller inte ha kollektivavtal. I Sverige råder avtals- och näringsfrihet.

Vad är kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetsgivare och en facklig organisation som reglerar villkoren på arbetsmarknaden inom en viss bransch eller på en viss arbetsplats. Dessa avtal omfattar vanligtvis löner, arbetstider, semester, arbetsmiljö och andra anställningsvillkor.

En halv miljon anställda har inte kollektivavtal 

Företagen som inte har kollektivavtal har ungefär en halv miljon anställda. Deras arbetsgivare har hittat bättre och smidigare sätt att reglera löner och anställningsvillkor på.

Kollektivavtal ger inte förutsägbara villkor för hela arbetsmarknaden

Kollektivavtal är hemliga. Det går alltså inte att stå utanför partsmodellen och be att få veta vad som står i dem. Svaret blir då att företaget måste teckna avtalet för att få ta del av det finstilta innehållet.

Kollektivavtal säger inte allt

Det finns inget samband mellan hur seriöst ett företag är och om det har kollektivavtal. Alla seriösa företagare har inte kollektivavtal, och alla företag med kollektivavtal är inte seriösa.

Inte alltid bäst villkor med kollektivavtal

De allra flesta företagen har så bra villkor som de har råd med. Det gäller både lön och andra anställningsvillkor. De allra minsta företagen kan ha svårt att betala för avsättningar till tjänstepension och försäkringar, men de allra flesta företag som varit i gång ett tag och har åtminstone en handfull anställda erbjuder minst lika bra villkor vad det gäller tjänstepension och försäkringar som större företag där sådant ingår i kollektivavtal.

Kollektivavtal ger inte tryggare anställningar

Lagen om anställningsskydd (las) är semi-dispositiv. Det betyder att delar av den går att avtala bort via individuella avtal eller via kollektivavtal. Det kan till exempel handla om att ha kortare uppsägningstider, mer flexibla arbetstider än vad lagen anger och enas om annat som gör det lättare för arbetsgivaren att ha större flexibilitet i anställningsförhållandena än vad lagstiftningen medger.

Kollektivavtal gynnar inte alltid arbetstagare

Kollektivavtal innebär avsteg från lagstiftningen och gör anställningsvillkoren mer flexibla för arbetsgivaren. Det går till exempel att avtala bort bestämmelser i arbetstidslagen.

Läs mer om Arbetsmarknad

Många förslag på ökat produktivitet

Produktivitetskommissionen lämnar i ett delbetänkande en lång rad förslag på hur produktiviteten i svensk ekonomi kan öka. Företagarna välkomnar utredningens arbete.

Många förslag på ökat produktivitet

Produktivitetskommissionen lämnar i ett delbetänkande en lång rad förslag på hur produktiviteten i svensk ekonomi kan öka. Företagarna välkomnar utredningens arbete.

Taggar
Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.