headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Kollektivavtal

I Sverige idag finns det cirka 680 olika kollektivavtal, som alla har olika tillämpningsområden och med olika utformade villkor, löner och ersättningar.

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan två parter på arbetsmarknaden som reglerar allmänna anställningsvillkor och lön, ersättningar, övertid, ledigheter, arbetstider, tjänstepension, försäkringar med mera, och som ska gälla mellan dem som tecknar det avtalet.

Företagarna vill att man inte ska glömma bort den stora andelen företagare som inte har kollektivavtal idag.

Läs mer om Arbetsmarknad

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap