podcast news play företagaren I media förmån

Vad kan jag göra om kunden inte betalar och inte går att få tag på?

Min kund betalar inte mig enligt avtalet mellan oss. Jag har skickat betalningskravet till kronofogden men kunden håller sig borta och svarar inte. Hur får jag betalt om inte kunden är nåbar?

Om kunden inte svarar (invänder) så kommer kronofogden att meddela ett utslag. Ett utslag kan jämföras med en dom. Om din kund får ett utslag innebär det att kunden måste betala det som framgår av utslaget. 

Om din kund efter att utslaget meddelats tycker att utslaget är felaktigt kan kunden ansöka om återvinning, d.v.s. att utslaget ska omprövas i domstol. Din kund måste i så fall ansöka om återvinning skriftligt inom en månad från utslagets datum.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.