headphones newspaper video-player

Kan jag betala en findersfee till dem som värvar kunder?

Mitt företag säljer B2B enbart. Nu har jag upptäckt att vi får nya kunder efter tips från anställda hos våra kunder. Jag vill ge dem en findersfee. Är det tillåtet att betala sådan ersättning? Hur ska vi hantera det rent praktiskt?

Ja, det är tillåtet men ersättningen som ditt företag betalar ut till den fysiska personen som värvar en ny kund ska ur ett skatte- och avgiftsperspektiv behandlas som lön eftersom det är en ersättning för ett utfört arbete. Det innebär att ditt företag kan komma att behöva betala arbetsgivaravgift och även dra preliminär inkomstskatt på de belopp som ditt företag betalar ut till den person som värvar en ny kund.

Om ersättningen från ditt företag är under 1 000 kronor per kalenderår till den som värvat en ny kund ska arbetsgivaravgifter inte betalas på beloppet. Ditt företag behöver heller inte göra något skatteavdrag om den ersättning som utbetalas är mindre än 100 kronor eller den sammanlagda ersättningen under kalenderåret är under 1 000 kronor.

Om ersättningen är högre än beloppsgränserna ska ditt företag redovisa utbetalningarna i arbetsgivardeklaration på individnivå. Det innebär att du måste ha personnummer på de personer som ditt företag gör utbetalningarna till för att kunna redovisa skatteavdrag m.m. till Skatteverket. Du kan läsa mer om arbetsgivardeklaration på individnivå och vad lönespecifikationen till de som får ersättningen ska innehålla i artiklarna Arbetsgivardeklaration ersätter kontrolluppgift på individnivå och Vad ska en lönespecifikation innehålla för uppgifter?.

Med andra ord, om du väljer att göra på detta sätt ska ditt företag se till att ha person- eller samordningsnummer på de personer som utbetalningarna går till och hålla koll på beloppen. Ditt företag ska även skicka lönespecifikationer till dem. Om ersättningen sammanlagt blir högre än 1 000 kronor per år ska företaget dra preliminärskatt (som icke huvudarbetsgivare) med 30 procent och betala arbetsgivaravgift. Beloppen ska redovisas varje månad i arbetsgivardeklaration på individnivå.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD