headphones newspaper video-player

Vad innebär skäligt pris?

Jag har utfört olika renoveringsarbeten åt en privatperson. Vi har inte avtalat om något pris utan arbetet har skett på löpande räkning efter kundens anvisningar. När jag skickade slutfakturan så säger kunden att det blivit för dyrt och vill inte betala. Vad gäller?

Om man inte avtalat om något fast pris för arbetet ska konsumenten betala vad som är skäligt. Det betyder i korthet att priset ska överensstämma med det som andra företagare skulle ta för samma typ av arbeten. Det är du som företagare som ska bevisa att priset är skäligt. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.