podcast news play företagaren I media förmån
Wuhan, provinshuvudstad i Hubei i Kina, där många fabriker står still på grund av restriktioner för att bekämpa coronavirusets spridning.

Riskerar vi skadestånd när vår leverantör i Kina har corona-stängt?

Varorna till våra kunder kommer inte från Kina pga corona. Riskerar vi skadestånd?

Vår leverantör i Kina har stängt sin fabrik på grund av coronaviruset (Covid-19). Detta innebär att vi inte får in varor som vanligt och ibland inte kan leverera varorna i tid. Vi har inget skrivet avtal med kunderna men riskerar vi ändå skadestånd om vi inte kan leverera som vanligt till våra kunder?

Svar

Även om ni inte har ett skriftligt avtal finns köplagen. Köplagen gäller mellan näringsidkare vid försäljning av varor om inte annat har avtalats. Vid dröjsmål har köparen rätt till skadestånd om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Omständigheter utom er kontroll

Ett större sjukdomsutbrott och myndighetsbeslut, som vid det nya coronaviruset (2020) borde anses vara ett sådant hinder utanför er kontroll. Detta innebär att om ni kan visa att stängningen av fabriken beror på omständigheter utan för er underleverantörs kontroll kan ni med andra ord undgå skadestånd enligt reglerna om kontrollansvar i köplagen.

För dig som säljer till konsumenter finns det liknande regler vid dröjsmål i både konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Det innebär att om ni kan visa att er oförmåga att leverera beror på omständigheter utan för er eller er underleverantörs kontroll kan ni förmodligen undgå skadestånd.

Force majeure

I många avtal finns villkor om force majeure. Force majeure är en juridisk term som används med syfte att frigöra en avtalspart från skyldigheter vid händelser som ligger utanför denna parts kontroll. Som exempel på dessa händelser nämns ofta krig, uppror, strejk, myndighetsåtgärd, orkan eller liknande. Enligt en sådan klausul kan även sjukdom ingå eftersom den ligger utanför parts kontroll och nedstängning av en fabrik även kan vara på grund av myndighetsbeslut. 

Förutom ovan kan det även i vissa fall finnas möjlighet att angripa ett avtal eller avtalsvillkor på grund av att det är oskäligt. En sådan bedömning får göras från fall till fall.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.