För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur många anställda får jag undanta från turordningen?

Fråga: När kan jag undanta tre anställda från turordningen? Vad kommer skillnaden vara jämfört med nuvarande möjlighet till undantag från turordningen vid en arbetsbristuppsägning?

Svar från juristen: Arbetsgivare får att undanta upp till tre arbetstagare som har särskild betydelse för verksamheten från turordningen vid en uppsägning på grund av arbetsbrist vid uppsägningar som påbörjas efter den 1 oktober 2022. Om arbetsgivaren kallat till MBL-förhandlingen inför uppsägning på grund av arbetsbrist före den 1 oktober 2022 gäller att arbetsgivare med maximalt tio anställda får undanta två arbetstagare som har särskild betydelse för verksamheten från turordningen. 

Arbetsgivare som behöver säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist får från turordningen undanta högst tre arbetstagare som har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten enligt arbetsgivarens bedömning.  

Läs även: Turordning för anställda på samma dag 

Även arbetsgivare med fler än tio anställda kommer att kunna använda detta undantag efter den 1 oktober 2022. Har arbetsgivaren gjort sådant undantag, ska inget ytterligare undantag få göras vid en uppsägning som sker inom tre månader från det att den första uppsägningen har skett. 

Avvikelser genom kollektivavtal 

I kollektivavtal kan avtalas om andra regler för turordning än enligt LAS. För de företag som har kollektivavtal kommer det även fortsättningsvis vara möjligt att avvika från turordningsreglerna. 

Du kan läsa ett exempel på hur nuvarande regler om turordning fungerar i artikelnHur fungeraer turordningsreglerna? 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.