podcast news play företagaren I media förmån faq

Hur många anställda får jag undanta från turordningen?

Fråga: När kan jag undanta tre anställda från turordningen? Vad kommer skillnaden vara jämfört med nuvarande möjlighet till undantag från turordningen vid en arbetsbristuppsägning?

Svar från juristen: Regeringen föreslår ändring av turordningsreglerna i 22 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Förslaget ger fler arbetsgivare möjlighet att undanta upp till tre arbetstagare från turordningen vid en uppsägning på grund av arbetsbrist. De föreslagna turordningsreglerna kommer att tillämpas vid uppsägningar efter att reglerna börjar tillämpas den 1 oktober 2022, men nuvarande turordningsregler ska gälla om arbetsgivaren kallat till MBL-förhandling inför uppsägningen före den 1 oktober 2022.

Förslaget innebär att en arbetsgivare som behöver säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist får från turordningen undanta högst tre arbetstagare som har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten enligt arbetsgivarens bedömning.

Även arbetsgivare med fler än tio anställda kommer att kunna använda detta undantag. Har arbetsgivaren gjort sådant undantag, ska inget ytterligare undantag få göras vid en uppsägning som sker inom tre månader från det att den första uppsägningen har skett.

Avvikelser genom kollektivavtal

I kollektivavtal kan avtalas om andra regler för turordning än enligt LAS. För de företag som har kollektivavtal kommer det även fortsättningsvis vara möjligt att avvika från turordningsreglerna.

Dagens bestämmelser ger arbetsgivare med högst tio anställda rätt att vid en arbetsbristuppsägning undanta högst två arbetstagare innan turordningen görs. Det ska då vara arbetstagare som arbetsgivaren anser har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

Du kan läsa ett exempel på hur nuvarande regler om turordning fungerar i artikeln Hur fungeraer turordningsreglerna?

Som medlem i Företagarna kan du läsa mer om att säga upp på grund av arbetsbrist i Arbetsgivarhandboken.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.