headphones newspaper video-player

Hur fungerar det med STIM-avgifter?

Jag har ett bolag med ett bibolag där min fru arbetar en dag i veckan. Hon utför massage behandlingar. Vi har köpt musik från en leverantör med avslappningsmusik. Min fru och endast en kund lyssnar på musiken. Är detta tillåtet eller måste vi betala STIM-avgift? Vi har verksamheten i hemmet. Men kommer på sikt att skaffa en lokal.

Den som framför musik offentligt är som huvudregel skyldig att betala ersättning för detta till STIM. Med offentligt framförande menas att man i en lokal som vem som helst kan få tillträde till framför musik, t.ex. genom att man spelar radio i lokalen. Ni bör alltså kontakta STIM om ni tänker fortsätta spela musik i behandlingslokalen.

Jag bifogar en länk till STIM:s hemsida: http://www.stim.se/sv/

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD