headphones newspaper video-player

Hur fungerar det med STIM-avgifter?

Jag har ett bolag med ett bibolag där min fru arbetar en dag i veckan. Hon utför massage behandlingar. Vi har köpt musik från en leverantör med avslappningsmusik. Min fru och endast en kund lyssnar på musiken. Är detta tillåtet eller måste vi betala STIM-avgift? Vi har verksamheten i hemmet. Men kommer på sikt att skaffa en lokal.

Den som framför musik offentligt är som huvudregel skyldig att betala ersättning för detta till STIM. Med offentligt framförande menas att man i en lokal som vem som helst kan få tillträde till framför musik, t.ex. genom att man spelar radio i lokalen. Ni bör alltså kontakta STIM om ni tänker fortsätta spela musik i behandlingslokalen. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD