headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare
Betalar arbetsgivaren hemmakontoret och vad gäller då? Foto: Shutterstock

Skatt på hemmakontorsmöbler för anställd?

Jag har en anställd som behöver inreda ett enkelt hemmakontor och vill få detta betalt av mitt företag. Hur går vi bäst till väga? Blir detta skattepliktigt?

När allt fler anställda arbetar hemifrån dyker denna fråga upp i många sammanhang. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön också när den anställde arbetar hemma. Det finns olika vägar att gå i detta fall.

1. Ersättning i efterhand

Den anställde köper in kontorsmöbler eller annan utrustning och arbetsgivaren betalar sedan ersättning för detta.

Det som köpts in kommer att ägas av den anställde. I detta fall blir ersättningen skattepliktig. Den anställde kommer att få betala skatt på summan och arbetsgivaren behöver i sin tur betala arbetsgivaravgifter.

2. Arbetsgivaren äger

Arbetsgivaren köper in möblerna eller arbetsutrustningen som den anställde behöver för sitt arbete, alternativt att den anställda köper utrustningen men får ersättning av arbetsgivaren efter att ha lämnat in kvitto.

Arbetsgivaren äger utrustningen.

Detta innebär normalt inte att utrustningen räknas som skattepliktig förmån eftersom den används i arbetet och ett ev. privat nyttjande är av mindre värde. Det viktiga är att den utrustning som köps in behövs för att den anställde ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt.

Om den anställde slutar på företaget och ska få behålla möblerna eller utrustningen kan de däremot räknas som en skattepliktig förmån, som beräknas på hur mycket möblerna då är värda.

Är du medlem i Företagarna kontakta oss jurister på Företagarna på telnr 0771 45 45 45 om du har ytterligare frågor.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.