headphones newspaper video-player

Betala sjuklön utan skriftligt avtal?

Vi har provanställt en kille som skulle börja hos oss i måndags. Vi har inte skrivit några papper med honom. Nu har han fått hjärnskakning och är sjukskriven. Är vi skyldiga att betala sjuklön fast han inte hunnit jobba någonting här?

En arbetstagare har rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Om den avtalade tiden är kortare än en månad, finns vissa begränsningar men detta är inte fallet i ert ärende.

Att tillägga är att det är att rekommendera att alltid skriva avtal om provanställning, eftersom det annars presumeras att man är tillsvidareanställd. Muntliga överenskommelser gäller likväl som skriftliga.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD