podcast news play företagaren I media förmån

Vad ska jag göra när jag inte får betalt?

Jag har en faktura som min kund inte har betalat. Jag har skickat två påminnelser, samt pratat med min kontaktperson men ändå inte fått mina pengar. Hur ska jag göra?

Vad du ska göra beror lite på hur hårt du vill driva kravet gentemot din kund. Om din kund inte har bestritt fakturan eller dina påminnelser kan du nu skicka ett så kallat inkassokravbrev. Du ska i det ange följande:

• borgenärens namn (ditt företagsnamn)

• vad fordringen grundar sig på, vad du har fakturerat för och ni har avtalat om det

• ev. uppgift om gäldenären inte kan betala till ursprunglig borgenär med befriande verkan (uppges om fordran överlåtits)

• anvisning om lämpligt betalningssätt (t.ex. betalning till ditt företags konto)

• kapitalbeloppet, det belopp som skulle betalats ursprungligen

• räntan med:

- upplupen ränta, det räntebelopp som du räknat fram att kunden ska betala för dröjsmålet med betalningen

- räntesatsen, t.ex. avtalad dröjsmålsränta eller dröjsmålsränta enligt räntelagen, för närvarande 10 procent

- den tid räntan beräknas för, från dagen du haft rätt att börja ta ut ränta till dagen för kravbrevet

- det kapitalbelopp räntan beräknats på (se ovan)

• ersättning för kostnader (160 kr enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.)

Det kan även vara lämpligt att avsluta kravbrevet med att om du inte får betalt eller får svar från kunden senast inom två veckor kommer du att vidta rättsliga åtgärder. Du kan även ge något inkassoföretag i uppdrag att skicka kravbrevet.

Om fordran inte har bestritts kan du göra en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om Kronofogdemyndigheten beslutar om betalningsföreläggande kan du sedan begära utmätning. Om kunden bestrider betalningsansvar så måste du istället få fordran fastställd av domstol för att kunna begära utmätning. Du bör i så fall kontakta företagets försäkringsbolag för att kontrollera rättsskyddsförsäkringen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.