För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad ska jag göra när jag inte får betalt?

Jag har en faktura som min kund inte har betalat. Jag har skickat två påminnelser, samt pratat med min kontaktperson men ändå inte fått mina pengar. Hur ska jag göra?

Vad du ska göra beror lite på hur hårt du vill driva kravet gentemot din kund. Om din kund inte har bestritt fakturan eller dina påminnelser kan du nu skicka ett så kallat inkassokravbrev. Du ska i det ange följande:

• borgenärens namn (ditt företagsnamn)

• vad fordringen grundar sig på, vad du har fakturerat för och ni har avtalat om det

• ev. uppgift om gäldenären inte kan betala till ursprunglig borgenär med befriande verkan (uppges om fordran överlåtits)

• anvisning om lämpligt betalningssätt (t.ex. betalning till ditt företags konto)

• kapitalbeloppet, det belopp som skulle betalats ursprungligen

• räntan med:

- upplupen ränta, det räntebelopp som du räknat fram att kunden ska betala för dröjsmålet med betalningen

- räntesatsen, t.ex. avtalad dröjsmålsränta eller dröjsmålsränta enligt räntelagen, för närvarande 10 procent

- den tid räntan beräknas för, från dagen du haft rätt att börja ta ut ränta till dagen för kravbrevet

- det kapitalbelopp räntan beräknats på (se ovan)

• ersättning för kostnader (160 kr enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.)

Läs mer om när kunden inte betalar 

Det kan även vara lämpligt att avsluta kravbrevet med att om du inte får betalt eller får svar från kunden senast inom två veckor kommer du att vidta rättsliga åtgärder. Du kan även ge något inkassoföretag i uppdrag att skicka kravbrevet.

Om fordran inte har bestritts kan du göra en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om Kronofogdemyndigheten beslutar om betalningsföreläggande kan du sedan begära utmätning. Om kunden bestrider betalningsansvar så måste du istället få fordran fastställd av domstol för att kunna begära utmätning. Du bör i så fall kontakta företagets försäkringsbolag för att kontrollera rättsskyddsförsäkringen.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Avtal & Köp:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.