headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Korttidspermittering för soloföretagare med aktiebolag?

Jag driver ett aktiebolag och är ensam i företaget. Vad gäller för korttidsarbete (korttidspermittering)? Kan jag korttidspermittera mig själv?

Svar:

Ja, som anställd i företaget kan du när du driver AB, aktiebolag, ansöka om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering). 

Ersättningen är utformad så att den anställde får ut över nittio procent av lönen. Staten täcker upp tre fjärdedelar av kostnaden, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel. 

Det går däremot inte om du driver enskild firma. 

Läs mer här: Vad är korttidspermittering?

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.