För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan jag porta en person från min butik?

Vad krävs för att en person blir belagd med tillträdesförbud?

Fråga: Får jag be en person lämna min lokal? Vad gör jag om en person spottar på golvet, är otrevlig mot andra kunder och elak mot min personal?  

Svar från juristen: Om du äger eller hyr en lokal får du bestämma vem som får vistas där. Därmed får du också be en person lämna butiken. Tidigare har du inte kunnat vidta några åtgärder om personen trots din uppmaning att inte komma tillbaka kommit tillbaka till butiken. Men från och med den 1 mars 2021 gäller lagen om tillträdesförbud till butik. Lagen stärker butikers skydd mot brott och trakasserier.

Det är därför möjligt för dig som butiksägare att ansöka om förbud för en person från att få tillträde till och vistas i butiken. Den som bryter mot tillträdesförbudet kan dömas till böter eller fängelse i max sex månader. Tillträdesförbudet får inte avse en person under 15 år. 

Vilka platser omfattas av lagen?

Lagen gäller för butikslokaler, det vill säga en lokal för försäljning av varor. Även om det sker viss annan verksamhet i butiken kan lagen tillämpas efter en bedömning av om vad som är den huvudsakliga verksamheten. I köpcenter är det endast de enskilda butikerna och inte hela anläggningen som förbudet kan gälla. 

Vilka handlingar kan leda till tillträdesförbud?

För att ett tillträdesförbud ska bli aktuellt krävs att det finns risk för att personen i fråga kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Tänk därför på att polisanmäla brotten som sker i butiken för att kunna visa att någon systematiskt utsätter butiken för brott. 

Det kan vara brott som riktar sig mot butiken, till exempel tillgreppsbrott eller skadegörelse. Men också brott mot besökare eller personal. Det kan då exempelvis röra sig om olika former av våldsbrott, olaga hot eller ofredande.  

Även risken för att en person ska allvarligt trakassera någon i butiken, utan att det nödvändigtvis är att anse som ett brott, är något som kan leda till ett tillträdesförbud. Ett sådant beteende skulle kunna vara att en person i syfte att trakassera, besvära eller skrämma följer efter någon i butiken, utan att detta anses utgöra ett brott. Därtill kan även brott som visserligen inte riktar sig mot någon i butiken men som ändå upplevs som störande eller stötande ur ordnings- och säkerhetssynpunkt omfattas, till exempel narkotikabrott och hets mot folkgrupp.  

Hur ansöker man om tillträdesförbud?

Tillträdesförbudet utfärdas av åklagare efter ansökan från en företrädare för butiken eller polisen. Tillträdesförbudet gäller för högst ett år i taget. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Övrigt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.