headphones newspaper video-player
3D-illustration av ett coronavirus.

Vem kan få smittbärarpenning?

Hur ska jag som småföretagare tänka om en medarbetare varit i ett område med coronavirussmitta, exempelvis Italien? Kan jag skicka hem medarbetaren utan lön och hänvisa till smittbärarpenning från Försäkringskassan?

Uppdaterad 2021-03-18

Svar från juristen: Du ska som arbetsgivare vidta lämpliga åtgärder på arbetsplatsen för att hindra smittspridning, till exempel tillfälligt ändra vissa rutiner eller arbetsplatser, låta den anställde arbeta hemifrån eller vara hemma med full lön. Det är du som arbetsgivare som bedömer vad som krävs för att upprätthålla en god arbetsmiljö och göra riskbedömningen. Finns skyddsombud på arbetsplatsen ska skyddsombudet involveras. Den anställde kan inte på eget initiativ stanna hemma och begära att få full lön utan överenskommelse om det med arbetsgivaren.

Risk för smitta inte skäl att skicka hem anställd

Nej, du kan inte skicka hem en frisk medarbetare utan lön bara för att hen eventuellt kan bära på smitta. Men om den anställde är förhindrad att arbeta, till exempel inte får resa tillbaka eller på grund av sin smitta till exempel enligt myndighetsbeslut, är du inte skyldig att betala lön. 

Allmänfarlig sjukdom eller liknande

Den anställde kan ansöka om smittbärarpenning om hen kan arbeta, men måste avstå på grund av något av följande skäl:

  • En läkarundersökning/hälsokontroll som visar att den anställde är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom (t.ex. coronaviruset)
  • Den anställde ska till en läkare för att utreda om hen har en smittsam sjukdom
  • Den anställde har en sjukdom eller smitta, sår eller annan skada, som gör att hen inte får hantera livsmedel, eller annat beslut enligt smittskyddslagen eller livsmedelslagen och dess föreskrifter.

För att få smittbärarpenning krävs att personen inte har möjlighet att utföra sitt arbete hemifrån.

Smittbärarpenning

Den som har fått läkarintyg på att hen bär på till exempel coronavirus kan ansöka om smittbärarpenning. Under perioden den 6 februari till den 30 april 2021 krävs inte läkarintyg men det krävs att en läkare har fattat beslut om avstängning, det vill säga gett den anställde förhållningsregler om att hen inte kan gå till arbetet t.ex. på grund av risk för spridning av covid-19. Ett beslut om avstängning kan även omfatta personer som bor tillsammans med någon som är sjuk i covid-19. I sådana fall kan även dessa personer ansöka om smittbärarpenning, om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.