headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare
3D-illustration av ett coronavirus.

Vem kan få smittbärarpenning?

Hur ska jag som småföretagare tänka om en medarbetare varit i ett område med coronavirussmitta, exempelvis Italien? Kan jag skicka hem medarbetaren utan lön och hänvisa till smittbärarpenning från Försäkringskassan?

Du ska som arbetsgivare vidta lämpliga åtgärder på arbetsplatsen för att hindra smittspridning, till exempel tillfälligt ändra vissa rutiner eller arbetsplatserlåta den anställde arbeta hemifrån eller vara hemma med full lönDet är du som arbetsgivare som bedömer vad som krävs för att upprätthålla en god arbetsmiljö och göra riskbedömningen. Finns skyddsombud på arbetsplatsen ska skyddsombudet involveras. Den anställde kan inte på eget initiativ stanna hemma och begära att få full lön utan överenskommelse om det med arbetsgivaren.

Risk för smitta inte skäl att skicka hem anställd

Nej, du kan inte skicka hem en frisk medarbetare utan lön bara för att hen eventuellt kan bära på smitta. Men om den anställde är förhindrad att arbeta, till exempel inte får resa tillbaka eller på grund av sin smitta till exempel enligt myndighetsbeslut, är du inte skyldig att betala lön.  

Allmänfarlig sjukdom eller liknande

Den anställde kan ansöka om smittbärarpenning om hen är förhindrad att arbeta på grund av beslut enligt smittskyddslagen eller livsmedelslagen och dess föreskrifter, eller läkarundersökning/hälsokontroll som visar att den anställde bär på allmänfarlig sjukdom (till exempel coronaviruset) eller har en sjukdom eller smitta, sår eller annan skada, som kan göra livsmedel som hen hanterar otjänligt som människoföda.

Den som har fått läkarintyg på att hen bär på till exempel coronavirus kan ansöka om smittbärarpenning. Försäkringskassan har dock viss handläggningstid.  

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.