headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Hur räknar man karenstid om man jobbar en stund?

Våra anställda arbetar i längre pass på schema och har en arbetstid som är mellan 15:00 och 09:00. Hur blir det då med karensdagar? När de sjukskriver sig, är det åtta timmar karens eller ska karensen vara de timmar som personen skulle ha jobbat? 

Svar:

Obs! Tillfälliga regler för karens gäller under coronakrisen:

Hur räknar jag ut karensavdrag för mina anställda och mig?

Karensdagen är numera avskaffad och ersatt av s.k. karensavdrag. Karensavdraget är en femtedel av sjuklönen för en vecka. För alla som arbetar med samma arbetstid fem dagar i veckan så motsvarar det sjuklönen för en arbetsdag. För anställda som jobbar mycket långa arbetspass innebär karensavdraget att det är lika stort som för de vars arbetstid är jämnt fördelad fem dagar i veckan. 

Observera att detta gäller om ni inte har ett kollektivavtal på arbetsplatsen, som reglerar frågan på annat sätt. 

Du kan läsa mer om reglerna om karensavdrag här. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.