headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Hur räknar man karenstid om man jobbar en stund?

Våra anställda arbetar i längre pass på schema och har en arbetstid som är mellan 15:00 och 09:00. Hur blir det då med karensdagar? När de sjukskriver sig, är det åtta timmar karens eller ska karensen vara de timmar som personen skulle ha jobbat?

Karensdagen är den första dagen i sjukperioden, då den anställde mister lön och anställningsförmåner som han annars skulle ha haft. Detta innebär att karensdagen är den första dag som den anställde sjukanmält sig, och annars skulle ha arbetat.

Något krav på ett visst antal timmar som en karensdag ska bestå av finns inte, utan det handlar istället om hur många timmar den anställde skulle ha arbetat den aktuella dagen, och då i stället var frånvarande.

Observera att detta gäller om ni inte har ett kollektivavtal på arbetsplatsen, som reglerar frågan på annat sätt.

Reglerna om karens i sjuklönelagen från den 1 januari 2019. Du kan läsa mer om dessa regler om karensavdrag här.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap