För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Åldersdiskriminering även efter pensionsåldern?

Är det diskriminering att neka intervju med hänvisning till att sökande uppnått pensionsåldern?

Fråga: Vi har påbörjat en rekryteringsprocess för att anställa fler busschaufförer. En av kandidaterna som rekryteringsbolaget har presenterat för oss är över pensionsåldern. Skulle det vara diskriminerande att neka intervju med kandidaten med anledning av hens ålder?

Svar från juristen: Ja, det kan vara diskriminerande att neka en kandidat intervju med anledning av hens ålder, även efter uppnådd pensionsålder. I vissa fall kan en sådan särbehandling dock vara tillåten enligt diskrimineringslagen, om det är ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte.

Att neka busschaufförer fortsatt anställning efter att de hade uppnått 70 år har i rättspraxis inte ansetts utgöra ett berättigat syfte. Däremot kan det utgöra ett berättigat syfte om arbetsgivaren på ett övertygande sätt kan visa att en generell åldersgräns är ett lämpligt och nödvändigt verktyg för att uppnå ökad trafiksäkerhet som i och för sig ansågs utgöra ett berättigat syfte (AD 2015 nr 51).

Individens förutsättningar

Diskrimineringsförbudet gäller alltså även när du rekryterar någon efter att hen har uppnått pensionsåldern. Det är individens förutsättningar som avgör huruvida hen är lämplig för tjänsten eller inte och inte åldern i sig. Det finns exempelvis i lag inte några övre åldersgränser när det gäller innehav av körkort eller rätten att vara yrkeschaufför.

Ålder behöver vidare vara ett verkligt och avgörande yrkeskrav för att en sådan särbehandling ska vara undantagen från diskrimineringsförbudet enligt diskrimineringslagen. Med yrkeskrav menas yrkeskvalifikationer, meriter eller förutsättningar för att kunna utföra ett arbeta väl. Ett verkligt yrkeskrav ska finnas som en förutsättning i samband med anställningen och inte vara ett försök att i efterhand legitimera ett diskriminerande beslut. Särbehandlingen ska också ha ett berättigat syfte och vara proportionerlig.

Berättigat syfte

I ett fall från EU-domstolen (C-229/08 Wolf) hänvisade tyska staten till forskning som visade att ålder påverkade den fysiska förmåga som behövs för att utföra vissa arbetsuppgifter i den aktuella tjänsten. EU-domstolen ansåg att särbehandlingen var lämplig och nödvändig för att uppnå målet för en väl fungerande räddningstjänst.

Det är alltså en rad olika saker som ni behöver tänka på innan ni nekar kandidaten intervju med anledning av hens ålder. Bedömningen av om särbehandling är tillåten görs med andra ord utifrån om det finns ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte. 

 

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.