podcast news play företagaren I media förmån

Vad menas med att RUT- och ROT-arbeten ska betalas elektroniskt fr.o.m. den 1 januari 2020?

Finns det betalningar som inte räknas som elektroniska enligt lagen?

En elektronisk betalning är en betalning som har förmedlats av en betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster och som innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Detta kan till exempel vara en överföring från köparens bankkonto till säljarens bankkonto.

En betaltjänst enligt lagen om betaltjänster är bland annat betalning genom till exempel autogiro och kontobaserade betalningar. Andra exempel på en elektronisk betalning är en betalning med kontokort och Swish. Men inte betalning med check eftersom sådan vid en sådan utbetalning behöver inte mottagaren anges. Inte heller är betalning med kryptovalutor (till exempel Bitcoin) och liknande betalningslösningar är elektronisk betalning eftersom sådana betalningar inte förmedlas av en betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster.

Vid en elektronisk betalning registreras betalningar på ett sätt som innebär att det går att identifiera avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt för betalningen genom att betalningsanvändaren instruerar betaltjänstleverantören (till exempel banken) att överföra medel till mottagarens konto. Vid betalning kontant kan parterna vara anonyma eftersom det inte behöver bli några dokumenterade spår efter betalningen.

Även om arbetena utförts helt eller delvis före den 1 januari 2020 ska betalning som sker från och med den 1 januari 2020 betalas elektroniskt. Den köpare som vill betala kontant efter den 1 januari 2020 får sätta in pengarna på sitt bankkonto och genomföra betalningen från sitt konto.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.