headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Räknat fel i anbudsförfrågan från en statlig myndighet?

Jag har svarat på en anbudsförfrågan från en statlig myndighet. Nu har jag upptäckt en felräkning i mitt anbud. Jag har kontaktat myndigheten om att få rätta felräkningen men myndigheten nekar mig detta. Kan de verkligen neka mig att rätta felet?

En upphandlande myndighet får tillåta att du som anbudsgivare rättar en felräkning. Felräkningen måste dock vara uppenbar. Bestämmelsen är dessutom valfri för den upphandlande myndigheten i den meningen att myndigheten väljer om en sådan rättelse ska ske.

Myndigheten har alltså inte någon skyldighet att tillåta rättelse. En anbudsgivare har inte heller någon rätt att få till stånd en sådan rättelse.

Om en anbudsgivare tillåtits att rätta ett uppenbart fel följer emellertid av likabehandlingsprincipen att myndigheten är skyldig att bereda andra anbudsgivare motsvarande möjlighet till rättelse av uppenbara fel.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap