För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Gäller konsumentköplagen när vi säljer digitala varor eller innehåll?

Fråga: Min kund som är konsument har reklamerat ett köp av appen som jag tillhandahåller för att det var något fel så att hen inte fick den senaste versionen av appen vid köpet. Hen reklamerade enligt konsumentköplagen efter en månad, men är det inte bara fysiska varor som omfattas konsumentköplagen och hur blir det i så fall om vi säljer digitala varor eller innehåll?

Svar från juristen: Den nya konsumentköplagen, som gäller för köp som gjorts den 1 maj 2022 eller senare, omfattar även olika typer av digitalt innehåll och tjänster. Om en vara innehåller digitala delar ska de digitala delarna anses ingå i varan. Den digitala delen ska vara tillgänglig i senaste versionen och konsumenten har rätt att få information om uppdateringar. Digitala tjänster och innehåll omfattas också av konsumentköplagen, oavsett om det avser ett enskilt tillhandahållande eller om tillhandahållandet är kontinuerligt.

Ovanstående gäller både när konsumenten betalar med sedvanliga pengar och när konsumenten anses betala med sina personuppgifter. Konsumenten anses dock inte betala med sina personuppgifter om du som näringsidkare behöver personuppgifterna för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller fullgöra dina skyldigheter enligt avtalet med konsumenten.

Så om du behövde personuppgifter för att kunna leverera tjänsten i appen och inte har tagit in någon annan personuppgift blir den bestämmelsen inte tillämplig. Om konsumenten däremot kan lägga in mer personuppgifter och gör det, än vad som behövs för att leverera enligt avtalet så omfattas även sådana typer av ”köp”.

Vad är vad i nya konsumentköplagen?

Digitalt innehåll

Data som är framställd och tillhandahålls i digital form.

Digital tjänst

En tjänst som gör det möjligt för konsumenten att skapa, bearbeta, lagra eller få tillgång till uppgifter i digital form, eller att utbyta uppgifter eller interagera på annat sätt med uppgifter i digital form som laddas upp eller skapas av konsumenten eller av andra användare av tjänsten.

Vara med digitala delar

Lös sak som är interagerad eller sammankopplad med ett digitalt innehåll eller en digital tjänst på ett sådant sätt att avsaknaden av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten gör att varan inte kan användas på det sätt som är avsett.

I det här fallet har alltså din kund rätt att reklamera och konsumentköplagen omfattar även köp av appar och de ska tillhandahållas i senaste tillgängliga version vid köpet. Du ska därför göra en bedömning av vad som är lämplig åtgärd till exempel avhjälpande eller omleverans.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Avtal & Köp:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.