podcast news play företagaren I media förmån

Handbok om 3:12-reglerna

3:12-reglerna styr hur inkomster till fåmansföretagare beskattas.

Företagarnas handbok är en översiktlig beskrivning av 3:12-reglerna. Därför tar inte upp vissa företeelser som t.ex. beräkning när andelarna (aktierna) förvärvats före år 1992 eller reglerna vid fission, fusion och andelsbyten.

Handboken är framtagen av Företagarnas juridiska avdelning. Du kan också utan kostnad ringa våra jurister och få vidare hjälp med dina frågor.

Gå till nästa kapitel: Vad är 3:12-reglerna?