För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan jag överklaga kommunens beslut att avbryta upphandlingen?

En upphandling får avbrytas om det finns sakliga skäl för detta.

Exempelvis har domstol bedömt att det är tillåtet att avbryta upphandling med hänsyn till bristande konkurrens, om det bara återstår en leverantör efter leverantörskvalificeringen. Även oförutsedda händelser och ett pris som ligger över budget har ansetts utgöra sakliga skäl. I övrigt måste beslutet att avbryta upphandlingen följa de upphandlingsrättsliga principerna om likabehandling, proportionalitet etc.

Tidsfrist för överprövning

En anbudsgivare som anser att avbrytandet inte uppfyller dessa förutsättningar kan begära överprövning av beslutet. Ansökan om överprövning sänds till förvaltningsrätten där den upphandlande myndigheten har sitt säte. Tidsfristen är vanligtvis tio dagar från den dag den upphandlande myndigheten har skickat underrättelse om beslutet och angett skälen för detta.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.