headphones newspaper video-player

Kan jag överklaga kommunens beslut att avbryta upphandlingen?

En upphandling får avbrytas om det finns sakliga skäl för detta.

Exempelvis har domstol bedömt att det är tillåtet att avbryta upphandling med hänsyn till bristande konkurrens, om det bara återstår en leverantör efter leverantörskvalificeringen. Även oförutsedda händelser och ett pris som ligger över budget har ansetts utgöra sakliga skäl. I övrigt måste beslutet att avbryta upphandlingen följa de upphandlingsrättsliga principerna om likabehandling, proportionalitet etc.

Tidsfrist för överprövning

En anbudsgivare som anser att avbrytandet inte uppfyller dessa förutsättningar kan begära överprövning av beslutet. Ansökan om överprövning sänds till förvaltningsrätten där den upphandlande myndigheten har sitt säte. Tidsfristen är vanligtvis tio dagar från den dag den upphandlande myndigheten har skickat underrättelse om beslutet och angett skälen för detta.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.