podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Övriga personalmallar

Här hittar mallar för övriga personalärenden såsom turordning, skriftlig varning och erbjudande om ny tjänst.

Mall för turordningslista

Mall för turordningslista.

Mall för skriftlig varning

Mall för skriftlig varning.

Mall för erbjudande om ny tjänst 

Mall för erbjudande om ny tjänst.

Mall för anställningsintyg för att lämna till t.ex. bank

Mall för anställningsintyg för att lämna till t.ex. bank.

Få vägledning

Mallen används under eget ansvar. Har du frågor i ämnet eller hur du ska använda mallarna får du gärna ta kontakt med Företagarnas juridiska rådgivning.

Är du medlem i Företagarna ingår kostnadsfri telefonrådgivning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.