headphones newspaper video-player

Övriga personalmallar

Mall för turordningslista

Mall för turordningslista

Mall för skriftlig varning

Mall för skriftlig varning

Mall för erbjudande om ny tjänst 

Mall för erbjudande om ny tjänst

Mall för anställningsintyg för att lämna till t.ex. bank

Mall för anställningsintyg för att lämna till t.ex. bank

Få vägledning

Mallen används under eget ansvar. Har du frågor i ämnet eller hur du ska använda mallarna får du gärna ta kontakt med Företagarnas juridiska rådgivning.

Är du medlem i Företagarna ingår kostnadsfri telefonrådgivning.