headphones newspaper video-player
Hans Christiansson/Shutterstock.com

Får anställda ta ledigt för skolavslutning?

Vem har rätt att vara ledig från arbetet för att gå på skolavslutning eller studentfirande?

Den anställde är skyldig att arbeta enligt vad som överenskommet i anställningsavtalet. Om en arbetstagare vill vara ledig i stället för att arbeta kan den anställde begära ledigt. Det finns vissa fall då en anställd har rätt till ledighet t.ex. enligt föräldraledighetslagen eller lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. 

När det gäller ledighetslagarna finns ingen som ger en uttrycklig rätt att gå på ett barns skolavslutning eller studentfirande. En anställd som har möjlighet att ta ut föräldrapenning kan använda den möjligheten för att få rätt till ledighet för att gå sitt barns skolavslutning. VAB (d.v.s. ledighet med tillfällig föräldrapenning) kan inte användas som skäl till ledighet för att gå på skolavslutning eftersom tillfällig föräldrapenning utgår bara av vissa anledningar t.ex. när barnet är sjukt.

När det gäller arbetstagarens egen examen så ingår det ofta som ett led i den utbildning som arbetstagaren kan ha rätt till ledighet för enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildningMen även i detta fall ska arbetsgivaren ha fått in en ledighetsansökan som omfattar denna tid och beviljat ledigheten.   

Arbetsgivare med kollektivavtal kan ha regler i kollektivavtalet om kortare ledigheter, ibland kallat permission, då arbetstagaren har rätt att vara ledig ofta med full betalning. Även arbetsgivare utan kollektivavtal kan ha som praxis på arbetsplatsen eller i sina interna regler att viss form av kortare frånvaro kan ge rätt till betald ledighet. 

Även om det inte finns någon skyldighet att bevilja ledighet kan en arbetsgivare ge ledigt. Det är då viktigt at vara noga med vad som gäller för denna ledighet och helst även skriftligen dokumentera omfattningen, om timmarna ska arbetas in m.m.  Här kan du gratis ladda ner en mall för ansökan och beviljanade av ledighet

Du som är medlem i Företagarna kan logga in och läsa mer utförligt om arbetstagares rätt till ledighet i Arbetsgivarhandboken

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD