headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Slipper vi betala tryckerimoms?

Vi är ett förlag och fick avslag i kammarrätten på vårt överklagande av tryckerimomsen.Tryckeriet har hela tiden bestridit våra krav och har gått i konkurs. Nu måste vi därför betala tryckerimomsen, trots att vi inte får kompensation från tryckeriet. Betyder tryckeriets konkurs att vi trots avslaget i kammarrätten kan slippa att betala tryckerimomsen?

Ja, du kan trots domen begära omprövning av följändringsbeslutet om tryckerimoms eftersom tryckeriet gått i konkurs. Då ni tidigare resultatlöst försökt få tillbaka momsen från tryckeriet och inte har någon chans att få återbetalning kan det vara en sådan efterföljande omständighet som gör att Skatteverket kan göra en omprövning.

Detta eftersom en förutsättning för Skatteverkets följdändringsbeslut var att ni skulle få återbetalt från tryckeriet den moms ni betalat för mycket. Normalt kan annars Skatteverket inte ompröva beslut som rör frågor som redan blivit avgjorda i domstol.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap