För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur går processen vid en konkurs till och hur lång tid kan det ta?

Fråga: Jag undrar vad som egentligen händer vid en konkurs, rent konkret och hur lång tid själva processen brukar ta?

Svar: Konkursen inleds med att antingen företaget eller någon av fordringsägarna (borgenärerna) ansöker om konkurs hos tingsrätten. Om det inte finns några hinder mot konkursen ska tingsrätten pröva frågan om konkurs.

När gäldenären själv söker om konkurs eller medger en borgenärs ansökan kan tingsrätten besluta om konkurs genast. I andra fall ska ansökan prövas vid en förhandling inom två veckor från ansökan, förhandlingen kan skjutas på i max sex veckor. När tingsrätten beslutat om konkurs ska det beslutet kungöras.

Tingsrätten utser en, eller flera, konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar över bestämmanderätten över tillgångar med mera. Men styrelsen i aktiebolaget har kvar sitt uppdrag.

Edgångssammanträde

Dessutom ska tingsrätten kalla till ett så kallat edgångssammanträde en till två månader från konkursbeslutet. Om du inte med ansökan har skickat med förteckning om tillgångar och skulder, alla borgenärers (fordringsägares) namn och adress och om räkenskapsmaterial och andra handlingar så kommer konkursförvaltaren att göra en sådan förteckning. Gäldenären är skyldig att lämna upplysningar med mera. och kommer att få avlägga bouppteckningsed, det vill säga intyga att alla tillgångar med mera tagits upp.

Om tillgångarna inte räcker för konkurskostnaderna ska tingsrätten besluta om avskrivning av konkursen. Detta görs efter att bouppteckningen beedigats och konkursförvaltaren skrivit sin berättelse om konkursen.

Läs dig mer om konkurs: Så hanterar du en konkurs

Bevakningsförfarande

Konkursförvaltaren ska sälja av egendom, lämna tillbaka andra egendom med mera. Om konkursförvaltaren bedömer att det kan bli utdelning till de fordringsägare som inte har någon förmånsrätt kan tingsrätten inleda ett så kallat bevakningsförfarande. Det innebär att alla fordringsägare kan anmäla sin fordran och eventuell förmånsrätt till tingsrätten. Konkursförvaltaren gör sedan en förteckning. Efter bevakningstiden utgång har den som vill göra invändningar två till fyra veckor på sig att invända mot förteckningen.

Konkursförvaltaren gör ett förslag till utdelning av medlen som inte går åt till konkurskostnader med mera. Tingsrätten kungör utdelningsförslaget. Om ingen invänder inom tidsfristen (tre veckor) ska tingsrätten fastställa utdelningen i konkursen. När det beslutet vunnit laga kraft ska konkursförvaltaren betala ut enligt förteckningen. 

Läs mer om konkurs: När konkursen är ett faktum – varningssignaler och checklista 

Redogörelse för obestånd

Konkursförvaltaren ska skriva en berättelse om skälet till och tidpunkten för obeståndet med mera. Berättelsen ska skickas till tingsrätten, tillsynsmyndigheten och den borgenär som kräver det inom sex månader från konkursbeslutet. Konkursförvaltaren ska också avge en slutredovisning när utdelningen är gjord.

Tiden varierar

Hur lång tid konkursen tar varierar. Vid egen ansökan kan tingsrätten besluta om konkurs samma dag som ansökan. Men i andra fall kan hanteringen i tingsrätten ta längre tid om den som ska försättas i konkurs bestrider ansökan. När konkursen är beslutad och konkursförvaltare utsedd försöker hen att avveckla så snabbt som möjligt för att bland annat hålla nere kostnaderna för konkursen.  

Tillsynen över konkurser hanteras av Kronofogdemyndigheten. Det antecknas hos kronofogden om du som företagare varit inblandad i en konkurs. I konkursförvaltarens uppdrag ingår att se över om något brottsligt har begåtts. I allvarligare fall kan enskilda personer bli förlagda med så kallat näringsförbud. 

Lyssna på Juristerna svarar 34: Vad händer vid en konkurs? 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.