För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad är skillnaden mellan återförsäljare och handelskommissionär?

Fråga: Vilka omständigheter talar för att ett kommissionsförhållande föreligger i jämförelse med ett återförsäljningsförhållande?

Svar från juristen: Definitionen av en kommissionär finns reglerat i 1 § kommissionslagen (2009:865). Lagen omfattar både enstaka och varaktiga kommissionsuppdrag. Men någon definition av vad som är ett varaktigt uppdrag finns inte. Om kommissionären är en näringsidkare och uppdraget är inom näringsverksamhetens område, definieras näringsidkaren som en handelskommissionär. 

Då föreligger ett kommissionsförhållande

Det som är avgörande för om det föreligger ett kommissionsförhållande – och som fokuset ska ligga på – är innehållet i avtalet. Det som talar för ett kommissionsförhållande är när en vara får returneras av kommissionären. Det gäller också om det finns ett intresse för kommittenten att nå ett resultat och att denne gentemot en kund vill nå bra försäljningsvillkor, speciellt när det avser priset. 

Återförsäljaravtal är när inköparen, som till exempel kan vara en butik, avtalar om att köpa in varor för att sedan sälja dessa vidare. Detta resulterar i att det sker en återförsäljning av dessa tillverkade varor. Återförsäljningsavtalet reglerar relationen mellan återförsäljaren och till exempel tillverkaren av dessa varor. En återförsäljare agerar i eget namn och ingår själv ett avtal med sina kunder. Det finns inte reglerat i lagstiftningen avseende återförsäljare, vilket innebär att det är viktigt att avtalsförhållande regleras i ett skriftligt avtal. 

Kommissionär får till skillnad från återförsäljare ofta provision

En kommissionär får i många fall en provision till skillnad från en återförsäljare som köper in varorna för att därefter sälja dem och får som inkomst skillnaden mellan försäljnings- och inköpspriset. I och med att återförsäljaren säljer för sin egen räkning, är det bara återförsäljaren som blir bunden av avtalet som ingås med kunden. Detta eftersom det bara är ett avtal mellan återförsäljaren och kunden och leverantören är utanför, vilket medför till att det är återförsäljaren som bär ansvar för att avtalet hålls. Det är också återförsäljaren som bär ansvaret för till exempel fel i varan mot slutkunden. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Avtal & Köp:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.